Kolej

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania oparte na najnowszych technologiach, które skutecznie wspierają procesy inwentaryzacji, monitoringu oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Nasze innowacyjne podejście pozwala na wykorzystanie zaawansowanych narzędzi i systemów, które zapewniają pełną kontrolę nad infrastrukturą kolejową, przynosząc liczne korzyści dla operatorów i zarządców sieci kolejowych.

Visimind wspiera działalność przedsiębiorstw kolejowych w następujących obszarach:

Autorskie Oprogramowanie DPM 3D Inspection

Implementowana przez nas aplikacja, DPM 3D Inspection, stanowi kompleksowe rozwiązanie serwerowe wspierające zarządzanie majątkiem kolejowym. Ta zaawansowana platforma integruje możliwości wyświetlania, wizualizacji, analizy i symulacji danych pochodzących z różnorodnych sensorów, w tym chmur punktów, map, zdjęć oraz danych GIS. Dzięki naszym narzędziom, przekształcamy tradycyjne, analogowe zarządzanie majątkiem w formę cyfrową, co przynosi liczne korzyści dla operatorów i zarządców infrastruktury kolejowej.

Główne funkcje i możliwości naszej aplikacji to:

 1. Wyświetlanie danych w formie trójwymiarowej: DPM 3D Inspection umożliwia wizualizację infrastruktury kolejowej w formie trójwymiarowej, co pozwala na lepsze zrozumienie topografii terenu oraz lokalizacji poszczególnych elementów.
 2. Analiza danych: Platforma ta umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych analiz danych pochodzących z różnych sensorów, co pozwala na identyfikację anomalii, awarii czy potencjalnych zagrożeń.
 3. Integracja z różnymi typami danych: Aplikacja integruje dane pochodzące z wielu źródeł, takich jak chmury punktów, ortofotomapy, zdjęcia czy dane wektorowe, co umożliwia kompleksową analizę i prezentację informacji.
 4. Przejście do formy cyfrowej: Nasze narzędzia wspomagają proces migracji z tradycyjnego, analogowego zarządzania majątkiem do nowoczesnej, cyfrowej formy, co przyczynia się do zwiększenia efektywności, precyzji oraz bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury kolejowej.

DPM 3D Inspection to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na lepsze zarządzanie majątkiem kolejowym, minimalizując ryzyko wystąpienia awarii oraz optymalizując procesy utrzymania i modernizacji infrastruktury.

Mapowanie i modelowanie terenu infrastruktury kolejowej

Wykonanie mapowania obszaru w terenie oraz konwersja klasycznej dokumentacji do formy cyfrowej, w tym bazodanowej paszportyzacji majątku, stanowią kluczowe kroki w budowie cyfrowego bliźniaka (Digital Twin) dla zarządzania siecią/infrastrukturą. Cyfrowy bliźniak jest wirtualnym modelem, który odzwierciedla rzeczywistą infrastrukturę, umożliwiając kompleksowe monitorowanie, analizę i zarządzanie.

Oto jak te działania wspierają budowę cyfrowego bliźniaka:

 1. Mapowanie obszaru w terenie: Proces mapowania obszaru w terenie obejmuje zbieranie danych geoprzestrzennych za pomocą różnych technologii, takich jak skanery laserowe, kamery ortogonalne, inspekcyjne czy sensory termowizyjne. Te dane są następnie wykorzystywane do stworzenia trójwymiarowego modelu terenu, który stanowi podstawę dla cyfrowego bliźniaka. Dzięki temu mapowaniu możemy uzyskać dokładne informacje o topografii, lokalizacji elementów infrastruktury, oraz innych istotnych cechach terenu.
 2. Konwersja dokumentacji do formy cyfrowej: Istniejące dokumenty, rysunki techniczne, oraz inne materiały dotyczące infrastruktury są digitalizowane i przenoszone do formy cyfrowej. Te dane są następnie integrowane z danymi z mapowania terenu, co pozwala na kompleksową reprezentację infrastruktury w cyfrowym środowisku.
 3. Bazodanowa paszportyzacja majątku: Przekształcenie klasycznej dokumentacji w formę bazodanową umożliwia strukturalne przechowywanie i zarządzanie informacjami dotyczącymi poszczególnych elementów infrastruktury. Każdy element może być opisany za pomocą szeregu parametrów, co ułatwia identyfikację, analizę oraz planowanie działań konserwacyjnych i modernizacyjnych.

Budowa cyfrowego modelu infrastruktury opartego na takich danych umożliwia operatorom i zarządcą infrastruktury kolejowej lepsze zrozumienie stanu oraz zachowania infrastruktury w czasie rzeczywistym. Pozwala to na szybką reakcję na awarie i zmiany, optymalizację działań konserwacyjnych oraz prognozowanie przyszłych potrzeb i zagrożeń.

Wizualne oględziny infrastruktury

Identyfikacja usterek i kontrola infrastruktury za pomocą mobilnego, lotniczego i bezzałogowego systemu akwizycji danych stanowi skuteczną strategię zapobiegania awariom oraz utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa i funkcjonalności infrastruktury kolejowej.

Oto jak taki system może działać:

 1. Mobilny system akwizycji danych: Mobilny system może być wykorzystywany przez personel terenowy, który przemieszcza się po infrastrukturze kolejowej. W najprostszym ujęciu może to być urządzenie przenośne lub nawet smartfon wyposażony w odpowiednie aplikacje i narzędzia. Za pomocą mobilnego systemu pracownicy mogą szybko i łatwo rejestrować dane dotyczące stanu infrastruktury, takie jak uszkodzenia, zużycie czy inne nieprawidłowości. System może być zintegrowany z bazą danych oraz systemem zarządzania, co umożliwia natychmiastową analizę zgromadzonych informacji i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.
 2. Lotniczy system akwizycji danych: Lotniczy system, na przykład dron lub helikopter, może być wykorzystywany do szybkiego skanowania obszaru infrastruktury kolejowej z powietrza. Takie mogą być wyposażone w zaawansowane sensory, takie jak kamery wysokich rozdzielczości czy skanery laserowe, które umożliwiają dokładne zobrazowanie terenu oraz identyfikację potencjalnych usterek lub zagrożeń. Lotnicze skanowanie może być wykonywane regularnie, co pozwala na monitorowanie zmian w czasie oraz szybką reakcję na pojawiające się problemy.
 3. Szynowy system akwizycji danych: Zaawansowane sensory wykorzystywane w inspekcji i mapowaniu terenów kolejowych mogą być montowane na pojazdach szynowych. Tego typu montaż pozwala na regularne aktualizowanie przy okazji zwykłej pracy komunikacji kolejowej.

Kontrola i dokumentacja infrastruktury za pomocą różnych systemów akwizycji danych pozwala na szybką identyfikację usterek oraz skuteczną reakcję na pojawiające się problemy, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności infrastruktury kolejowej.

Inspekcje termowizyjne

Przeprowadzanie oględzin infrastruktury klientów przy wykorzystaniu najnowszych sensorów termowizyjnych jest skuteczną metodą monitorowania stanu technicznego oraz bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej. Wykorzystanie sensorów termowizyjnych pozwala na wykrywanie zmian temperatury, co może wskazywać na potencjalne problemy, takie jak przegrzewające się elementy, wycieki ciepła czy obecność pożaru.

Oto kilka korzyści wynikających z tego podejścia:

 1. Wykrywanie problemów niewidocznych dla oka: Sensor termowizyjny może wykrywać nawet najmniejsze różnice w temperaturze, co pozwala na identyfikację usterek lub nieprawidłowości, które mogą być niewidoczne dla podczas klasycznej wizualnej inspekcji.
 2. Szybka lokalizacja usterek: Dzięki sensorowi termowizyjnemu możliwe jest szybkie zlokalizowanie obszarów, w których występują anomalie temperaturowe, co przyspiesza proces identyfikacji i naprawy usterek.
 3. Prewencyjne działania naprawcze: Regularne przeprowadzanie inspekcji termowizyjnych pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów, co umożliwia podjęcie działań prewencyjnych i zapobieganie poważniejszym awariom lub uszkodzeniom.
 4. Optymalizacja utrzymania infrastruktury: Monitorowanie infrastruktury kolejowej za pomocą sensorów termowizyjnych pozwala na optymalizację procesu utrzymania poprzez skupienie się na obszarach, które wymagają największej uwagi i napraw.

Korzystanie z najnowszych sensorów termowizyjnych w trakcie inspekcji infrastruktury zapewnia efektywne zarządzanie bezpieczeństwem oraz utrzymaniem, co przekłada się na zwiększenie niezawodności i wydajności infrastruktury kolejowej.

Planowanie inwestycji kolejowych

Wykorzystanie chmury punktów ze skaningu laserowego oraz ortofotomapy pozwala na uzyskanie szczegółowych danych o infrastrukturze kolejowej, co umożliwia dokładną analizę oraz modelowanie terenu bez konieczności wychodzenia w teren i przeprowadzania dodatkowych pomiarów.

Oto kilka korzyści wynikających z tego podejścia:

 1. Szczegółowa analiza: Chmura punktów ze skaningu laserowego dostarcza bogatej informacji o topografii terenu, lokalizacji obiektów, a także ich wysokościach i kształtach. To pozwala na dokładną analizę każdego elementu infrastruktury kolejowej.
 2. Modelowanie terenu: Na podstawie danych z chmury punktów oraz ortofotomapy można stworzyć trójwymiarowy model terenu, który dokładnie odzwierciedla rzeczywistość. Taki model stanowi doskonałą bazę do planowania rozwoju, przebudowy czy modernizacji sieci infrastruktury kolejowej.
 3. Opracowywanie koncepcji rozwoju: Dzięki stworzonemu modelowi infrastruktury kolejowej można łatwo opracować różne koncepcje rozwoju, analizując ich wpływ na istniejącą infrastrukturę oraz otaczający teren. Można przeprowadzić symulacje i ocenić efekty różnych scenariuszy bez konieczności podejmowania kosztownych działań w terenie.
 4. Planowanie modernizacji i przebudowy: Posiadając dokładny model infrastruktury kolejowej, można precyzyjnie planować działania związane z modernizacją, przebudową czy rozbudową sieci kolejowej. Można łatwo identyfikować obszary wymagające uwagi oraz przewidywać potencjalne problemy i wyzwania.
 5. Optymalizacja zasobów: Dzięki dokładnym danym z chmury punktów i ortofotomapy można efektywniej zarządzać zasobami, minimalizując koszty i ryzyko błędnych decyzji.

Stworzenie modelu infrastruktury kolejowej na podstawie chmury punktów ze skaningu laserowego oraz ortofotomapy jest niezwykle użytecznym narzędziem, które umożliwia kompleksową analizę, planowanie i modelowanie bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów w terenie.

Analiza stanu bezpieczeństwa skrzyżowań

Wykorzystanie zdjęć z lotniczego systemu akwizycji danych do kontroli stanu i zabezpieczenia skrzyżowań z infrastrukturą kolejową może być skutecznym i efektywnym narzędziem.

Oto kilka korzyści wynikających z tego podejścia:

 1. Perspektywa z lotu ptaka: Zdjęcia tego typu pozwalają uzyskać perspektywę z lotu ptaka, co umożliwia dokładne obejrzenie całego skrzyżowania z powietrza. Dzięki temu można łatwiej zidentyfikować potencjalne problemy i uszkodzenia, które mogłyby być trudne do zauważenia z poziomu ziemi.
 2. Szybkość i efektywność: Możemy szybko zmapować obszar skrzyżowania, wykonując zdjęcia z różnych kątów i perspektyw. To pozwala na szybkie przeglądanie całego obszaru skrzyżowania i szybką identyfikację ewentualnych problemów.
 3. Dokładność obrazów: Nowoczesne kamery o wysokiej rozdzielczości, pozwalają na uzyskanie bardzo dokładnych obrazów. Dzięki temu można zauważyć nawet najmniejsze uszkodzenia czy nieprawidłowości na infrastrukturze kolejowej lub w otoczeniu skrzyżowania.
 4. Minimalne zakłócenia dla ruchu: Wykorzystanie systemów lotniczych do kontroli skrzyżowań z infrastrukturą kolejową minimalizuje zakłócenia dla ruchu drogowego i kolejowego. Nie ma potrzeby zamykania dróg lub linii kolejowych na dłuższy czas, co zapewnia płynność ruchu.
 5. Możliwość dokumentacji: Zdjęcia mogą być wykorzystane do dokładnej dokumentacji stanu skrzyżowania oraz ewentualnych napraw czy modernizacji. Pozwalają one na łatwe porównanie stanu infrastruktury kolejowej w różnych okresach czasu oraz monitorowanie postępów prac.

Wykorzystanie zdjęć z lotniczych systemów akwizycji do kontroli stanu i zabezpieczenia skrzyżowań z infrastrukturą kolejową może przynieść wiele korzyści, takich jak szybkość, dokładność, minimalne zakłócenia dla ruchu oraz możliwość dokładnej dokumentacji. To efektywne narzędzie, które może być skutecznie wykorzystane w procesie utrzymania i zarządzania infrastrukturą kolejową.

Stały monitoring terenów kolejowych

Zabezpieczenie obszaru infrastruktury kolejowej za pomocą nowoczesnych systemów nadzoru przestrzeni opartych o sensory LiDAR może zapewnić skuteczną ochronę przed zagrożeniami oraz umożliwić szybką reakcję na ewentualne incydenty.

Oto kilka korzyści wynikających z wykorzystania tych zaawansowanych systemów:

 1. Wykrywanie intruzów: Sensory LiDAR mogą skutecznie wykrywać ruch i obecność intruzów w obszarze infrastruktury kolejowej. Dzięki wysokiej dokładności i szybkości pomiarów, systemy te mogą natychmiastowo reagować na nieautoryzowany dostęp i zgłaszać alarmy.
 2. Monitorowanie obszaru: Systemy nadzoru oparte o sensory LiDAR umożliwiają ciągłe monitorowanie obszaru infrastruktury kolejowej w czasie rzeczywistym. Dzięki temu personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo może błyskawicznie reagować na wszelkie nieprawidłowości.
 3. Wysoka dokładność pomiarów: Technologia LiDAR zapewnia wysoką dokładność pomiarów trójwymiarowych, co pozwala na precyzyjne określenie położenia i ruchu obiektów w przestrzeni. To umożliwia skuteczne wykrywanie nawet małych lub szybko poruszających się obiektów.
 4. Praca w różnych warunkach atmosferycznych: Systemy LiDAR są w stanie funkcjonować w różnych warunkach atmosferycznych, w tym przy złej widoczności czy w nocy. Dzięki temu nadzór nad infrastrukturą kolejową może być utrzymywany bez względu na warunki pogodowe.
 5. Integracja z systemami alarmowymi: Dane z sensorów LiDAR mogą być łatwo integrowane z systemami alarmowymi oraz centrami monitoringu, co pozwala na automatyczną reakcję na wykryte zagrożenia i szybkie powiadomienie odpowiednich służb.

Wykorzystanie nowoczesnych systemów nadzoru opartych o sensory LiDAR do zabezpieczenia obszaru infrastruktury kolejowej może przyczynić się do znacznego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz efektywności działań monitorujących. To zaawansowane rozwiązanie umożliwiające skuteczną ochronę wrażliwych obszarów infrastruktury kolejowej przed różnego rodzaju zagrożeniami.

Monitoring – zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań opartych o sensory laserowe do monitorowania newralgicznych miejsc, takich jak tymczasowe przejścia dla pieszych czy przejazdy kolejowe w trakcie przebudowy lub modernizacji, może przynieść wiele korzyści dla zarządzania bezpieczeństwem i kontrolą ruchu.

Oto kilka możliwości, jakie oferuje takie rozwiązanie:

 1. Wykrywanie i monitorowanie ruchu: Sensory laserowe mogą skutecznie wykrywać ruch pieszych i pojazdów w okolicach tymczasowych przejść dla pieszych oraz przejazdów kolejowych. Dzięki temu możliwe jest ciągłe monitorowanie intensywności ruchu oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń.
 2. Ostrzeganie o zbliżających się pojazdach: Systemy oparte o sensory laserowe mogą być skonfigurowane do automatycznego generowania ostrzeżeń dla pieszych i kierowców o zbliżających się pojazdach lub pociągach. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie świadomości użytkowników dróg i zapobieżenie potencjalnym wypadkom.
 3. Monitorowanie bezpieczeństwa pracowników: Podczas prac modernizacyjnych czy przebudowy przejazdów kolejowych ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. Sensory laserowe mogą być wykorzystane do monitorowania obszaru pracy oraz wykrywania niebezpiecznych sytuacji, co pozwala na szybką reakcję i ewakuację w przypadku konieczności.
 4. Analiza danych i planowanie działań: Dane zebrane przez sensory laserowe mogą być wykorzystane do analizy ruchu oraz oceny skuteczności działań kontrolnych. Pozwala to na ciągłe doskonalenie strategii bezpieczeństwa oraz planowanie działań zapobiegawczych w oparciu o rzeczywiste dane.
 5. Integracja z systemami zarządzania ruchem: Informacje zebrane przez sensory laserowe mogą być łatwo integrowane z istniejącymi systemami zarządzania ruchem drogowym i kolejowym, co umożliwia koordynację działań i szybką reakcję na zmieniające się warunki.

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań opartych o sensory laserowe do monitorowania tymczasowych przejść dla pieszych oraz przejazdów kolejowych w trakcie przebudowy lub modernizacji pozwala na skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg i pracownikom, minimalizując ryzyko wypadków oraz zagrożeń.

Poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które wspierają klientów na różnych etapach zarządzania infrastrukturą kolejową, chcemy efektywnie przyczynić
się do osiągnięcia ich celów biznesowych i operacyjnych

Zapraszamy do kontaktu, jeśli potrzebujesz którejś z naszych usług – przygotujemy ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.